Funderingsonderzoek in Zaanstad

Funderingsonderzoek in Zaanstad

Funderingsonderzoek in Zaanstad door middel van lintvoegmeting en/of vloerwaterpassing.funderingsonderzoek in zaandam

Er kunnen uiteenlopende redenen zijn waarom u een lintvoegmeting en/of vloerwaterpassing overweegt. Waarschijnlijk heeft u reeds reden om aan te nemen dat uw pand of woning onder vervorming lijdt, bijvoorbeeld door onverklaarbare scheurvorming in stucwerk en muren. Ook kan het daadwerkelijk zichtbaar zijn aan het verloop van de vloeren binnen uw woning, wanneer deze niet meer horizontaal lijken te liggen. Verder kunnen ook het klemmen van ramen en deuren veroorzaakt worden door verzakking van het pand. Wilt u precies weten wat er aan de hand is, maak dan een afspraak voor een funderingsanalyse door bouwkundige keuring Zaandam.

Bouwkundige keuring Zaandam verzorgt zowel specialistisch als algemeen bouwkundig keuringswerk geheel volgens geldende normen en eisen en beschikt over een team van ervaren bouwkundige experts. Middels een vloerwaterpassing en/of lintvoegmeting kunnen wij u precies vertellen of er sprake is van verzakking of scheefstand aan uw pand, en zo ja hoe groot deze is. Ook kunnen wij samen met u achterhalen wáár de oorzaak voor de verzakkingsproblematiek te vinden is.

Bekende factoren die verzakkingen in de hand neigen te werken, zijn bijvoorbeeld een dalende grondwaterspiegel, veranderende bodemsamenstelling of geconcentreerde belasting op specifieke punten binnen het pand. Bouwkundige keuring Zaandam adviseert  u graag uitgebreider aan de hand van één van bovengenoemde verzakkingsanalyses.

Funderingsonderzoek in Zaanstad

De lintvoegen van een pand zijn specifieke voegen binnen het metselwerk aan de buitenmuur. Deze voegen dienen normaliter exact horizontaal te verlopen; het opsporen van afwijkingen ten opzichte van het oorspronkelijke waterpasniveau geeft een goede indicator van de mate van verzakking van het pand.

De vloerwaterpassing daarentegen gaat uit van vaststaande punten aan de binnenkant van het pand, om zo het (oorspronkelijk) horizontale verloop van de vloeren te toetsen aan de huidige scheefstand. Ook deze manier zorgt voor een adequate benadering van de vervorming van het pand, en kan eenvoudig worden toegepast zonder dat er hak- of sloopwerk  bij vereist is.

Bouwkundige keuring Zaandam is uw betrouwbare aanspreekpunt wanneer u eventuele scheefstand of andere verzakkingsproblematiek van uw pand of woning deskundig wilt laten beoordelen. Wij helpen u graag om één en ander helder te krijgen zodat u met een gerust hart naar de toekomst kunt kijken.

Bouwkundige keuring Zaandam is uw ideale partner als het gaat om funderingsonderzoek in Zaanstad.