Bouwtechnische keuring Zaandam

Bouwtechnische keuring Zaandam

Bouwtechnische keuring Zaandam voor alle omliggende gemeenten in de Zaanstad.

Bouwtechnische keuring Zaandam

De aankoop van een huis is waarschijnlijk toch wel de meest dure investering die een mens doet in zijn leven.
Bouwkundige keuring Zaandam neemt de tijd om een voor u interessante woning, te inspecteren en u te informeren over de functionele condities van de woning.

Wij nodigen potentiële kopers uit om samen met onze bouwkundig expert door het huis te lopen. U kunt de bouw inspecteur alles vragen. Uiteindelijk wil u precies weten hoe alles in elkaar steekt.

Ook indien u vragen heeft ver na de bouwkundige keuring, kunt u ons te allen tijde bellen.

Wij kunnen u ook assisteren indien u wil dat een professionele inspecteur bij u komt om de conditie, het onderhoud of beveiliging situaties te inspecteren en u advies te geven over de aanpak van herstel, e.d.

Wij zijn er trots op dat we de beste bouwtechnische keuring uitvoeren voor de beste prijs in Zaandam en omstreken.
Onze bouwtechnische inspecteurs zijn full-time aan het inspecteren. Wanneer er een keer niet geïnspecteerd wordt, dan werken wij aan onze scholing.

Bouwtechnische keuring Zaandam

U hebt vele mogelijkheden bij ons.
Verschillende type keuringen:

Meeloop keuring:

Ideaal als u bijvoorbeeld een tweede bezoek wil brengen aan een huis welke u wenst te kopen of indien u interesse heeft om een huis te kopen en u plannen heeft om te verbouwen en graag wil weten wat het kost om gebreken te herstellen.

Zodoende weet u ook gelijk van tevoren waar u aan toe bent en kunt u gelijk en met een gerust hart kopen zonder bang te zijn dat u een kat in de zak koopt.

Tijdens de zogeheten meeloopkeuring worden vele bouwkundige onderwerpen betreffende uw toekomstige woning met u besproken en worden adviezen uitgebracht.

Voor de wat eenvoudige huizen is dit vaak een goed alternatief om door ons te laten uitvoeren. Uiteindelijk is de meeloopkeuring  hoofdzakelijk bedoelt als u een bod op een woning wil uitbrengen. Dus niet geschikt als een aankoopkeuring.  Een meeloopkeuring is niet fiscaal aftrekbaar.

Aankoopkeuring huis, woning of winkelpand zonder NHG

Alles wordt grondig en uitgebreid onderzocht en in details gerapporteerd. Onze aankoopkeuring is erkend door alle banken en financiële instellingen.
Rapport wordt door onze onafhankelijk bouwkundige opgesteld, uitgebreid met foto’s van alle bouwkundige componenten van de woning, met tijdens de opname gevonden gebreken, gemaakt en naar u binnen 2 a 4 dagen gemaild. Op zo’n manier loopt u geen risico en hebt u aan uw wettelijke verplichting voldaan, gezien dat u onderzoek plichtig bent volgens de Nederlandse wet. Wilt u een aankoopkeuring laten uitvoeren? Onze ingenieur voert dit vakkundig voor u uit. Neem gerust contact op  via mobiel 0636078178 of mail naar info@bouwkundigekeuring-zaandam.nl.

U kunt altijd voor een keuring, een reservering via ons online reserveringssysteem maken. Een aankoopkeuring is volledig fiscaal aftrekbaar indien u het gebruikt voor het afsluiten van een hypotheek

Aankoopkeuring huis, woning of winkelpand met NHG:

Wilt u in aanmerking komen voor het verkrijgen van een Nationale Hypotheek Garantie, dan is dit soort bouwkundige keuring wat u moet doen. Een NHG keuring is aankoop bouwkundige keuring voor een huis-woning of een winkelpand die wat uitgebreider uitgevoerd moet worden en aan de NGH normen dient te voldoen. Een Nationale Hypotheek Garantie is te verkrijgen tot een bepaald bedrag aan hypotheek. Informeer naar de voorwaarden bij uw hypotheek adviseur of financiële instelling.

Banken en financiële instellingen willen zekerheid. Dit krijgen zij door zo’n keuring. Een NHG keuring laten uitvoeren door onze bouwkundig inspecteur is zeer voordelig en uitgebreid. Uiteraard voldoet deze keuring aan alle NHG eisen en is erkend door Stichting NHG.

4 voordelen om een NHG te laten uitvoeren.

1-  U koopt geen kat in zak, u krijgt een eerlijk advies en een grondige keuring
2- U krijgt goedkope rente op uw hypotheek
3- Banken en financiële instellingen hebben zekerheid gekregen
4- NHG keuring is fiscaal aftrekbaar indien u het gebruikt om een NHG hypotheek af te sluiten.

Bouwkundige keuring bij verbouwing:

Wilt u een extra hypotheek krijgen bij een verbouwing, renovatie of een uitbreiding dan kunt u dit door middel van een bouwkundige keuring krijgen. Wij maken een bouwkundige rapportage op met de huidige situatie en de toekomstige situatie, inclusief kostenraming. Aan de hand hiervan kunt u een extra hypotheek aanvragen bij een bank of een financiële instelling. De kosten van deze keuring, indien het gebruikt wordt voor het afsluiten van een hypotheek, is ook fiscaal aftrekbaar.

Bouwkundige verkoopkeuring: rapportage bouwkundige staat bij verkoop

Wanneer u van plan bent uw huis te verkopen, wilt u immers meer zekerheid over de bouwkundige staat van uw woning, als verkoper heeft u een mededelingsplicht ten opzichte van de koper. Tijdens de visuele, bouwtechnische keuring wordt uw huis op de belangrijkste bouwkundige onderdelen beoordeeld. Geconstateerde punten worden, geïllustreerd door foto’s, gerapporteerd.

Deze rapportage kunt u aan potentiële kopers overhandigen en is een goede onderbouwing voor uw verkoopprijs. Denkt u er ook aan dat bij verkoop van een woning het energielabel verplicht is? Door de energiekeuring gelijktijdig met de verkoopkeuring uit te laten voeren, ontvangt u een aantrekkelijke korting.

Bouwkundig advies met of zonder rapportage

Voor deskundig advies bij een specifiek bouwkundig probleem (zoals scheurvorming, vochtproblemen of dak problematiek) kunt u een beroep doen op de bouwkundig inspecteur van bouwkundige keuring Almere. Voor een scherp tarief bieden wij u een onafhankelijk bouwkundig advies. Onze inspecteur bekijkt het probleem op locatie nauwkeurig en adviseert in een mogelijke oplossing hiervan. Ook kunt u van onze expertise gebruik maken indien u een geschil heeft met u aannemer tijdens of na de bouw of verbouw. Wij kunnen hierin bemiddelen maar ook een bouwkundige rapportage opstellen indien u verdere stappen wil ondernemen. Door ons bouwkundig rapport staat u sterk en heeft u een nette onderbouwing.

Bouwtechnische keuring Zaandam

0-meting of vooropname

Een 0-meting is bedoeld voor het vaststellen van een beginpunt waaraan latere gerelateerde metingen kunnen worden gekoppeld. Onze bouwkundig inspecteur voert bij een vooropname/0-meting een grondige visuele inspectie uit aan de constructieve componenten van een woning of winkelpand, alsmede de zogenoemde risico-elementen. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld pleisterwerk of tegelwerk.
Het is zeker aan te raden een 0-meting uit te laten voeren, indien de buren of gemeente werkzaamheden uitvoert, waarbij de kans bestaat dat er schade aan uw woning kan ontstaan. Een voorbeeld hiervan is de Noord-Zuidlijn metro en de werkzaamheden die hieraan gekoppeld waren, met alle gevolgen van dien. Maar ook een aannemer die bezig is met heien (in verband met trillingen) in uw omgeving op een onverantwoorde wijze, waarbij schade aan uw eigendommen kunnen ontstaan.
Indien er door dergelijke werkzaamheden schade aan uw eigendommen worden veroorzaakt, dan kunt u dit niet claimen bij uw verzekering of tegenpartij, mits u van tevoren een 0-meting heeft laten uitvoeren.

Onze bevindingen van een 0-meting en/of vooropname, worden door ons in een rapportage vastgelegd, inclusief foto’s. Desgewenst kunt u hiervan een akte laten opmaken bij een notaris.

NEN 2580 metingen

Wat is een NEN-2580 meting?
Een NEN-2580 meting volgens de Nederlandse norm is in het leven geroepen om het feitelijk aantal m2’s en m3’s te berekenen voor bestaande woningen of bedrijfspanden.
Veel huizen worden aan de hand van een bouwtekening verkocht. In de meeste gevallen gaat u er vanuit dat de metingen op de tekeningen kloppen, maar wij kunnen u verzekeren dat dit niet altijd zo is. U koopt uiteindelijk m2’s.
De prijs van een m2 in Zaandam is gemiddeld 2000 euro. U koopt 100 m2 voor 200.000 euro. Maar is dat feitelijk 100 m2? Betaalt u feitelijk naar het aantal m2’s?

Daar gaat de NEN-2580 meting over. Wij meten de vloeroppervlakten en de inhouden van een woning of winkelpand, zodat u precies weet hoeveel m2 u krijgt voor het bedrag dat u betaalt.
Dit is ook geldig, indien u gaat huren, gezien dat huren ook per m2 op jaarbasis wordt berekend.

Na de meting wordt er een meetcertificaat uitgegeven, waarop het bruto vloeroppervlakte en verhuurbare vloeroppervlakte worden weergegeven.
Eveneens worden in dit certificaat duidelijk de oppervlakten weergegeven per gedeelte, alsmede per etage en ruimte van een pand.
Desgewenst kan er een onderverdeling naar gebruiksfuncties worden opgenomen, zoals ruimte voor sanitaire voorzieningen, kantoor, enz.

Asbestinventarisatie type A

Wanneer een deel van of een gehele woning of winkelpand wordt gesloopt, is men wettelijk verplicht een onderzoek te laten verrichten naar de aanwezigheid van asbest, type A.

Heeft u vragen? Bel bouwkundige keuring Zaandam gerust via 0636078178. U kunt ons ook appen via dit nummer.